نمی دونم تا کی به افق باید نگاه کنم!!


دانیال نصیری
۳۰ تیر ۹۳ ، ۱۸:۵۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر
دانیال نصیری
۰۶ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

خودتون قضاوتدنیای وارونه

دانیال نصیری
۰۶ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۳۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

درسته ما ادما پراز خوبی وبدی هستیم اما یکی ازبدی های ما به حیوانات هم سرایت کرد !!!؟؟بدی ما لدما

دانیال نصیری
۰۱ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

دنیای وارونه

دانیال نصیری
۰۱ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۵۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

اینکه می گن هیجا خونه خود ادم نمیشه یه دروغ محضه !

رفته بودیم هوتل به همین برکت قسم یک حالی داد جاتون خالی!!!!!!!

دانیال نصیری
۳۱ تیر ۹۳ ، ۱۷:۴۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

اگه والیبال پخش نکنن سنگین ترن فقط صحنه های مزخر فوهی پخش میکنن !!!

همش سانسور خوب که چی؟؟؟؟؟؟

دانیال نصیری
۳۱ تیر ۹۳ ، ۱۷:۴۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
دانیال نصیری
۳۰ تیر ۹۳ ، ۲۲:۱۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
دانیال نصیری
۳۰ تیر ۹۳ ، ۲۱:۰۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

خدایا یادت باشه 


هنوز یه روز خوب به من بدهکاری!!!

دانیال نصیری
۳۰ تیر ۹۳ ، ۲۰:۴۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

گشننگه؟؟!؟!

دانیال نصیری
۳۰ تیر ۹۳ ، ۱۷:۱۸ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر